Bussterminalen på Prostneset stenges grunnet graving.

Fra tirsdag 12. mars stenges ombordstigning fra Prostneset bussterminal!

Bussterminalen på Prostneset stenges grunnet graving av landstrøm. Arbeidet er antatt å være i omtrent en måned. Gamle Prostneset terminal vil fungere som midlertidig bussterminal i perioden.

Gamle Prostneset terminal vil benyttet for ombordstigning for alle region og distriktslinjer som betjener terminalen til vanlig. Inkludert linje 21.

Plattform 8 inne på Terminalen vil fortsatt være åpen for avstigning og vil benyttes når det ikke er naturlig å slippe av passasjerer ute i forbindelse med oppstart av en ny avgang.

Troms fylkestrafikk

Prostneset terminal is closed for departing busses. Busses will be departed from outside, look at the map. Se midlertidig bussterminal:

Lyst å arrangere noe selv?

Prostneset tilbyr mange ulike rammer for et arrangement. Ta kontakt så skal du få høre mer om hva vi sammen kan få til!

Ta kontakt for mer infromasjon

Kontaktinformasjon her