Om oss

Prostneset havneterminal ligger rett på kaikanten i Tromsø Sentrum, med Strawberry Hotel The Edge og Alti Nerstranda som nærmeste naboer. Fra å være byens kirkested har området utviklet seg til å bli et sentralt handels- og næringsområde.

Gjennom en årrekke har Prostneset vært et knutepunkt for reisende. På Prostneset møtes reisende med Kystruten, hurtigbåter og distriksbusser i tillegg til øvrige tilreisende til byen. I 2022 var det i underkant av 1 million mennesker innom havneterminalen. Prostneset havneterminal har en miks av leietakere med tilbud både til de reisende og til byens befolkning.

  • Adresse: Samuel Arnesens gate 5
  • Eier: Tromsø Havn KF

Se også