Søk om å leie lokaler og arealer på Prostneset

  • Her finner du informasjon om hvordan du kan leie torgplass og arealer på Prostneset.
  • Prostneset skal godkjenne all bruk av eiendom, og avtale må være inngått før området tas i bruk.
  • Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt og hjelper deg videre.
  • Kontakt fab@tromso.havn.no om du har spørsmål!
  • salgsbod  
  • standplass/infoplass   
  • gatemusikanter  
  • underskriftskampanjer  
  • loddsalg  

Prisliste leie av torg/uteområde (hele området):

Kommersiell/ikke kommersiellNOKdag/uke
Leie av Prostneset Torg. ikke kommersiellkr 4 500,00Grunnlag per dag
Leie av Prostneset Torg. kommersiell priskr 7 500,00Grunnlag per dag
Leie av Prostneset Torg. ikke kommersiellkr 27 000,00Grunnlag per uke
Leia av Prostneset Torg. kommersiellkr 45 500,00Grunnlag per uke
Leie av Havnetaker. ikke kommersiellkr 2 250, 00Grunnlag per dag
Leie av Havnetaket. kommersiell priskr 3 750,00Grunnlag per dag
Leie av Havnetaket. ikke kommersiellkr 13 500,00Grunnlag per uke
Leie av Havnetaket. kommersiell priskr 22 750,00Grunnlag per uke

Bruk søknadsskjema under når du søker. I søknaden må du beskrive hvilken type aktivitet som planlegges, og hvor og når aktiviteten finner sted.

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt og hjelper deg videre.  

Vi behandler søknader fortløpende. Normal behandlingstid er 5 virkedager.

Skriv søknad og send inn