Pusterommet

Dagskurset med Lene McNair og Björg Thorhallsdottir har fokus på sirkulær pust, avspenning og dypere kontakt med kroppen og følelsene. Gjennom pusting kommer vi i kontakt med mer subtile lag av kroppen og undertrykte følelser, og gjennom dyp avspenning, aksept og trygghet kan vi slippe disse følelsene til, og frigjøre den blokkerte energien som ligger latent. Vi øver oss på å romme det som er og det som kommer opp, slik at mer av det vi er får plass, og lov til å leve i oss og gjennom oss.

Velkommen!

28. oktober